۹۳ تا سوال از ++C

بچه ها همین سوالات  دو سه بار مرور کنین و برنامه شو توی نرم افزاری که بهتون گفتن بنویسین درس مبانی کامپیوتر رو با نمره خوب قبول میشین حتما🌼

لینک سوالات