قدم هفتاد و هشتم :‌ تعصبات بیهوده-بی انگیزگی-ترس از شروع⛔️