قدم سی و پنجم : Excel(۴)✨

تمرین اکسل :‌

نمرات ۴ درس هم مستمر هم پایانی ۸ دانش آموز وارد بشه و میانگین هر درس در ستون بعدی برای هر دانش اموز حساب بشه و همینطور در اخر معدل کل درسای هر دانش آموزا محاسبه بشه

محتوای درس