قدم بیست و پنج : word (۴) ✨

تمرین ها رو میتونین داخل گروه بفرستین 

تمرین یک :‌جدول زیر را در ورد بساز

table

 

تمرین دو : رزومه خودت رو مشابه سبک پایین درست کن با هر رنگ و دیزاینی که خودت دوست داری البته در چارچوب رزومه 

resume